Contratos adjudicados por empresa y total de ...

URL: http://www.dphuesca.es/sparql?default-graph-uri=&query=PREFIX+pproc%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fcontsem.unizar.es%2Fdef%2Fsector-publico%2Fpproc%23%3E%0D%0APREFIX+s%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fschema.org%2F%3E%0D%0APREFIX+pc%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fpurl.org%2Fprocurement%2Fpublic-contracts%23%3E%0D%0APREFIX+gr%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fpurl.org%2Fgoodrelations%2Fv1%23%3E%0D%0APREFIX+dcterms%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fpurl.org%2Fdc%2Fterms%2F%3E%0D%0A%0D%0Aselect+%3FsupplierName+count%28%3Fcontract%29+as+%3FnumContratos+sum%28xsd%3Ainteger%28%3Fvalue%29%29+as+%3Ftotal%0D%0Awhere+%0D%0A{%0D%0A++%3Fcontract+a+pproc%3AWorksContract+%0D%0A.+%3Fcontract+dcterms%3Atitle+%3Ftitle+%0D%0A.+%3Fcontract+pc%3Atender+%3Ftender+%0D%0A.+%3Ftender+a+pproc%3AAwardedTender+%0D%0A.+%3Ftender+pc%3AofferedPrice+%3Fprice%0D%0A.+%3Fprice+gr%3AhasCurrencyValue+%3Fvalue%0D%0A++optional+{%0D%0A++++%3Ftender+pc%3Asupplier+%3Fsupplier%0D%0A++.+%3Fsupplier+s%3Aname+%3FsupplierName%0D%0A++}%0D%0A}%0D%0Agroup+by+%28str%28%3FsupplierName%29%29%0D%0Aorder+by+asc%28str%28%3FsupplierName%29%29+%0D%0A%0D%0A%0D%0A&format=text%2Fhtml&timeout=0

Consulta SPARQL: select ?supplierName count(?contract) as ?numContratos sum(xsd:integer(?value)) as ?total where { ?contract a pproc:WorksContract . ?contract dcterms:title ?title . ?contract pc:tender ?tender . ?tender a pproc:AwardedTender . ?tender pc:offeredPrice ?price . ?price gr:hasCurrencyValue ?value optional { ?tender pc:supplier ?supplier . ?supplier s:name ?supplierName } } group by (str(?supplierName)) order by asc(str(?supplierName))

Todavía no existen vistas creadas para este recurso.

Información adicional

Campo Valor
Última actualización Abril 30, 2015
Creado Abril 30, 2015
Formato HTML
Licencia Creative Commons Attribution 4.0
createdhace 8 años
formatHTML
idf57854b1-fde6-4a92-96a0-5d604d2cc43e
package idd902b306-3b17-486b-ad93-33edecb229be
revision id0fcab3e8-5a8a-4a2e-a0f5-33bb584964a1
stateactive